Високорентабельна культура дохід від 40 000 грн/га
продукція для повсякденного, дитячого, дієтичного та спортивного харчування
ефективні лікарські препарати Біологічно активні добавки
Унікальна косметика зберігає молодість та здоров'я шкіри
органічна продукція для здорового харчування
поживні комбікорми для тварин, птахів та риби

Мультигалузева платформа ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ

Шановні колеги! Дозвольте представити спільноту небайдужих представників різних галузей і напрямків, які з різних боків просувають і вирішують питання підвищення рівня здоров’я людей шляхом побудови доступної для кожного системи здорового харчування

 

В Україні (як й у багатьох розвинутих країнах) нема ЗАГАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ – основи для формування системи харчування для різних категорій людей. 

Існує багато проектів, які стосуються здорового харчування. Але вони діють на локальних обмежених рівнях, не мають системного характеру и практично не можуть сприяти вирішенню проблеми в цілому.

Мультигалузева платформа ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ створена з метою об’єднати представників різних галузей, які здатні:

 • будувати і просувати ідеологію сучасного здорового харчування;
 • формувати усвідомлений попит на продукти здорового харчування;
 • сприяти збільшенню виробництва натуральних і корисних продуктів харчування;
 • здійснювати і підтримувати масове та індивідуальне інформаційне супроводження усіх категорій споживачів.

Харчування – одне з найголовніших факторів, які впливають на формування здоров’я людини з моменту зачаття і протягом усього життя. Саме від харчування багато в чому залежить самопочуття людини, її працездатність,  фізичні та розумові здатності, настрій тощо. За розвитком багатьох захворювань, рівнем захворюваності та смертності теж стоїть спосіб харчування  – на одному з перших місць у ряді інших факторів, на які ми можемо впливати.

Здорове харчування з вживанням корисних для організму продуктів, індивідуальними підходами до формування раціону – це одне найголовніших завдань для підвищення рівню здоров’я людей, продовження тривалості активного здорового життя.

В Україні з’являється та існує багато проектів, які стосуються здорового харчування. Але вони діють на локальних обмежених рівнях, не мають системного характеру и практично не можуть сприяти вирішенню проблеми в цілому. Головна проблем, на наш погляд, полягає у тому, що в Україні (як, до речі, й у багатьох розвинутих країнах) нема загальної ідеології здорового харчування – основи для формування системи харчування для різних категорій людей.

 

Мультигалузева платформа ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ створена з метою об’єднати представників різних галузей і напрямків, які причетні  до формування ідеології  сучасного здорового харчування та здатні впливати на її просування  у професійних і масових аудиторіях, задля постановки адекватних завдань  та їх вирішання, плідного конструктивного обговорення проблем та їх практичної реалізації.

Складові здорового харчування

Суспільна. Усвідомлення суспільством взагалі та кожною людиною-споживачем, медичною спільнотою і кожним лікарем, харчовою галуззю та кожним виробником необхідності модифікації харчування з урахуванням сучасних умов – екологічних, соціально-економічних, політичних.

Необхідно забезпечити:

 • наявність загально національної суспільної ідеології здорового харчування та формування її локальних напрямків (галузевих, територіальних, корпоративних, сімейних тощо).
 • наявність достатнього вибору продуктів дійсно здорового харчування в усіх закладах торгівлі та громадського харчування з урахуванням потреб різних категорій населення.
 • зростання усвідомленої відповідальності кожної людини за власне здоров’я і здоров’я своїх близьких та розуміння впливу харчування на  рівень здоров’я взагалі, ризики розвитку захворювань, у тому числі й життєзагрозливих, ефективність лікування, корекції функціювання органів і систем організму, самопочуття.
 • зростання попиту на продукти здорового харчування та критичне відношення до ретельного вибору таких продуктів у торгівельних закладах з боку усіх категорій споживачів різного рівню добробуту.

Інформаційна. Формування дійсних механізмів просування ідеології здорового харчування та інформаційного супроводження її практичної реалізації під різні цільові аудиторії.

Медична. Готовність лікарів різних спеціалізацій до розвитку в напрямку дієтичного супроводження пацієнтів в рамках суспільної ідеології здорового харчування.

Виробнича. Розуміння виробниками вигід від збільшення частки виробництва дійсно натуральних, нерафінованих без шкідливих для організму люди домішок (консервантів, барвників, підсилювачів смаку тощо) виробів з використанням технологій, які зберігають природні якості продуктів. Впровадження мотиваційних заходів для виробників, які дотримаються принципів здорових технологій виробництва продуктів харчування.

Торгівельна. Розуміння на всіх рівнях торгівельної галузі та громадського харчування доцільності збільшувати частку продовольчих товарів та послуг для здорового харчування усіх категорій споживачів.

Головні завдання Мультигалузевої платформи ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ:

__створення загально національної суспільної ідеології здорового харчування та формування її локальних напрямків (галузевих, територіальних, корпоративних, сімейних тощо)

__об’єднання представників різних галузей і напрямків діяльності (зокрема виробничої, торгівельної, медичної, освітньої  тощо), які причетні  до формування ідеології  сучасного здорового харчування та здатні впливати на її просування  у професійних і масових аудиторіях;

__постановка адекватних завдань та пропонування реальних шляхів у їх вирішанні у напрямках:

 • формування усвідомленого попиту населення на продукти здорового харчування;
 • модифікація ідеології та способів виробництва продуктів харчування у бік збільшення частки нерафінованих максимально натуральних продуктів здорового харчування без використання небезпечних речовин;
 • збільшення частки продуктів здорового і дієтичного харчування у торгівельних мережах і закладах громадського харчування із максимальним інформаційним супроводженням для користувачів;
 • просування практичних способів модифікації харчування серед різних категорій населення, особливо з боку лікарів, педагогів, працівників спортивних закладів тощо.

Запрошуємо наших однодумців – представників різних галузей і напрямків діяльності – залучатися до цієї Платформи для конструктивної плідної співпраці!

Нема коментарівЗалишити коментар

Залишити коментар

-=Ваш E-mail ніхто не побачить=-